Direct access to a fungus' description by its name


click on the genus of the species to access


Eccilia
Echinoderma
Eichleriella
Elaphomyces
Elfvingia
Encoelia
Enteridium
Entoleuca
Entoloma
Epichloe
Epithele
Erysiphe
Erythricium
Euepixylon
Eutypa
Eutypella
Exidia
Exidiopsis
Exoascus
Exobasidium
Exsudoporuspage updated on 29/06/13